พิจารณาสาเหตุที่แม่นยำ ด้วยเทคนิคของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยการศัลยกรรมแก้จมูกใหม่

เวลาศัลยกรรม ขึ้นอยู่กับ เทคนิคการผ่าตัด
วิธีวางยาสลบ ยานอนหลับ แบบไม่รู้สึกเจ็บปวด
อยู่ในโรงพยาบาล ไม่ต้อง
ตัดไหม 5~7 วัน
เวลาพักฟื้น ใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างปกติหลังผ่าตัด 1~2 สัปดาห์

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ที่สั่งสมมากมาย สามารถรักษาได้ลึกถึงจิตใจคนไข้ได้ ด้วยการศัลยกรรมแก้จมูกใหม่

สาเหตุของการศัลยกรรมแก้จมูกใหม่ ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของจมูก หรือมีปัญหาหลังจากทำศัลยกรรมไปก่อนหน้า กรณีที่ทำศัลยกรรมแล้วได้รูปจมูกที่ไม่ถูกใจ วัสดุที่เสริมมีขนาดสูงเกินไป วัสดุเคลื่อนที่มากเกินไป วัสดุเผยอออกมาให้เห็น ปลายจมูกแหลมเกินไปหรืองุ้มลง หรือมีอาการอักเสบบริเวณที่ทำศัลยกรรม กรณีเหล่านี้ควรทำศัลยกรรมแก้จมูกใหม่ เพื่อเป็นการลดการศัลยกรรมแก้ครั้งที่ 2 หรือ 3 อีก ดังนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์อย่างชัดเจนสำหรับการศัลยกรรมแก้จมูกใหม่ ก่อนลงมือผ่าตัด

ผู้ที่ควรทำศัลยกรรม

Case 01

ผู้ที่เคยเสริมวัสดุเทียมที่จมูก และวัสดุเทียมนูนขึ้นมาให้เห็นมาก

Case 02

ผู้ที่เคยทำศัลยกรรมจมูก และดูเบี้ยวหลังศัลยกรรม

Case 03

ผู้ที่วัสดุเคลื่อนที่ หรือเผยอออกให้เห็น

Case 04

ผู้ที่ทำศัลยกรรม แล้วสันจมูก หรือปลายจมูกมีอาการแดงขึ้น

Case 05

ผู้ที่สันจมูกสูงเกิน หรือสันจมูกมีขนาดแคบเกินไป

Case 06

ผู้ที่มีจมูกเชิดหรือสั้นลง

Case 07

ผู้ที่เกิดการอักเสบบริเวณที่ทำศัลยกรรม

ประเด็นแข่งขัน ของการศัลยกรรม

01

เข้าใจถึงสาเหตุอย่างแม่นยำ!

02

ตัดสินใจเลือกเทคนิคที่เหมาะกับตนเองที่สุด!

03

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เป็นผู้ลงมือด้วยตนเอง!
กรณีศัลยกรรมแก้จมูกใหม่นั้น จะต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงสาเหตุความผิดพลาดในการศัลยกรรมครั้งแรก เพื่อลดผลข้างเคียง เริ่มการศัลยกรรมเพื่อให้จมูกรับเข้ากับใบหน้า
ศัลยกรรมแก้จมูกของรูบี้ จะวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างแม่นยำ และดำเนินการศัลยกรรมอย่างประณีตและละเอียดละออ พึงพอใจในผลลัพธ์ได้

สัดส่วนทองคำของการศัลยกรรมจมูกที่สมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
สัดส่วนใบหน้าในแนวตั้ง 1:1:0.8
ความกว้างของปีจมูกจะเท่ากับหว่างคิ้ว สัดส่วนเป็น 0.8 ของทั้งใบหน้า
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ระหว่างหน้าผากและดั้งจมูกมีองศา 120°~140° องศา
ดั้งจมูกและปลายคางมีความเท่ากันเมื่อลากเป็นเส้นตรง
จากริมฝีปากถึงสันจมูกมีองศา 95°~110° องศา
จากสันจมูกถึงปลายจมูกประมาณ 45° องศา
เส้นระนาบกับริมฝีปากจะมีองศา 75°~80° องศา

เทคนิค การศัลยกรรม

ผู้ที่วัสดุเทียมเผยอออกให้เห็น

กรณีที่วัสดุมีขนาดหนาเกินไป หรือไม่รับกับกระดูกโครงหน้า กรณีที่ผิวหนังบางลง ทำให้วัสดุเทียมที่เคยเสริมไปเผยอออกให้เห็น ในกรณีนี้จะต้องลดความสูงของวัสดุเทียม หรือเสริมวัสดุเทียมใหม่ ที่รับเข้ากับกระดูกโครงหน้า กรณีที่ผิวหนังบาง จะใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์ในการปกคลุมวัสดุเทียมที่เผยอออกมาเพื่อแก้ไข

กรณีที่วัสดุเคลื่อนที่

เสริมวัสดุเทียมที่ใต้กระดูกจมูกแต่ไม่ถูกตำแหน่ง หากไปเสริมตำแหน่งอื่น อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัสดุเทียม เช่นนั้น จะต้องศัลยกรรมเปลี่ยนวัสดุเทียมใหม่ จะทำการตรวจเช็คกระดูกจมูกด้านล่างก่อนการผ่าตัดใหม่

กรณีที่สันจมูกเบี้ยว

ปรับปลายจมูกเพื่อลดแรงกดดันเพราะสันจมูกนั้นสูงเกินไป กระดูกอ่อนที่เบี้ยวอยู่นั้นจะเสริมกระดูกอ่อนที่ด้านตรงข้ามเพื่อเป็นฐานยึดไม่ให้เกิดอาการเบี้ยวอีกครั้ง

สันจมูกสูงเกินไปหรือปีกจมูกเปลี่ยนรูป

กรณีจมูกโดยรวมสูงจนเกินไป หลังจากนำวัสดุเทียมออก จึงจะทำการใส่วัสดุเทียมใหม่ที่มีความสูงเหมาะกับตนเอง กรณีมีปลายจมูกที่สูงเกินไป หลังจากนำวัสดุเทียมออก จะเลือกใช้กระดูกอ่อนจมูกหรือกระดูกอ่อนใบหู เพื่อทำการศัลยกรรมแก้ไขใหม่ กรณีรูจมูกเบี้ยวหรือรูทั้งสองข้างไม่เท่ากัน จะทำการศัลยกรรมแก้ไขระหว่างรูจมูกทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างที่เหมาะกับตนเอง

กรณีปลายจมูกเปลี่ยนรูป

เกิดจากการที่กำจัดไขมันใต้ชั้นผิวหนังปลายจมูกออกอย่างไม่พอดี หรือเสริมกระดูกอ่อนที่กว้างกว่ารูปจมูก กรณีนี้จะต้องกำจัดไขมันใต้ชั้นผิวหนังปลายจมูก และเลือกกระดูกอ่อนที่มีขนาดแคบลงมา วิธีนี้จะทำให้ปลายจมูกแหลมขึ้นและดูเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่มีจมูกเชิดหรือสั้นลง

เกิดจาการศัลยกรรมจมูกที่ไม่เหมาะสมหรือเสริมมากเกินไป ก่อให้เกิดอาการอักเสบและจมูกเชิดขึ้นได้ เปิดแผลเป็นหรือผิวหนังส่วนที่ศัลยกรรมทั้งหมด ดึงปลายจมูกที่เชิดขึ้นลงมาให้พอดี โปะด้วยเนื้อเยื่อตัวเองที่ทนต่ออาการอักเสบ หรือเสริมด้วยกระดูกอ่อนเป็นการเสริมรับปลายจมูก

ระยะที่สามารถทำศัลยกรรมแก้จมูกใหม่

  • จะต้องผ่านการศัลยกรรมครั้งแรกไปประมาณ 6 เดือน ถึงจะสามารถพิจารณาถึงสาเหตุได้ แนะนำให้ศัลยกรรมแก้หลังจากผ่าน 6 เดือนไปแล้ว
  • กรณีเป็นการผ่าตัดเสริมสันจมูกง่ายๆ สามารถศัลยกรรมแก้ไขจมูกหลังจากผ่านไป 3 เดือนก็ได้
  • กรณีเกิดการอักเสบ จะต้องนำวัสดุเทียมออกและรอให้อาการอักเสบหายสนิท เมื่อแผลหายสนิทแล้วถึงจะทำการศัลยกรรมแก้ไขจมูกได้

เหตุผลที่เลือกศัลยกรรมจมูกที่รูบี้

คำนึงถึงความปลอดภัยคนไข้เป็นอันดับหนึ่ง!

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

ศัลยกรรมจมูกเฉพาะบุคคล 1:1

ทำการตรวจดูสภาพจมูกคนไข้ สร้างแบบ และจัดการศัลยกรรม
ได้ใบหน้าที่เป็นธรรมชาติและ ได้รับความพึงพอใจสูง

ระบบวางยางสลบที่ปลอดภัย และมอนิเตอริ่งเรียลไทม์

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการ และระบบวางยาสลบตัวต่อตัว 1:1
ดำเนินการศัลยกรรมอย่างปลอดภัย และไร้ซึ่งผลกระทบจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จ

ระบบฆ่าเชื้อและปลอดเชื้อโรคอย่างดีที่สุด

ป้องกันและยับยั้งซูเปอร์ไวรัส และอันตรายจากการติดเชื้อ
มีระบบที่ปลอดภัยในการกำจัด เชื้อโรค ปลอดเชื้อ และฆ่าเชื้อ

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

มีอุปกรณ์ระดับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่ สามารถแก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินได้

ระบบดูแลเฉพาะบุคคล 1:1

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ทำการวางแผนศัลยกรรมจากแบบที่เหมาะกับคนไข้ที่สุดผ่านผลลัพธ์ของการปรึกษา และจะมีผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการปรึกษาจนถึงดูแลหลังการศัลยกรรม

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

ระบบ 1:1 เฉพาะบุคคล

มีระบบการดูแลโดยแพทย์ประจำตัวเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อนเข้ารับการปรึกษาจนกระทั่งหลังศัลยกรรม และขั้นตอนการดำเนินการที่ปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

ระบบการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ตา, จมูก, โครงหน้า, หน้าอก, รูปร่าง, ศัลยกรมหน้าเด็ก เป็นต้น ทางเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงที่วินิจฉัยอย่างละเอียดและผ่าตัดอย่างประณีต และจะพยายามนำเสนอผลการศัลยกรรมที่คนไข้พึงพอใจ

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

ระบบวางยาสลบอย่างเชี่ยวชาญที่ปลอดภัยและแม่นยำ

ที่โรงพยาบาลมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มผ่าตัดจนกระทั่งตรวจสอบอาการของคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อความปลอดภัย

มีระบบแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดเมื่อไหร่

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?

มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ล้ำสมัยเพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

เครื่องฟอกอากาศ, ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS), เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED), และ อุปกรณ์เสริมฉุกเฉิน เป็นต้น เรานำเข้าอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อตรวจสภาพร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด เพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?
ศัลยกรรมแก้จมูกใหม่คือ?