ได้หน้า V ไลน์โดยแก้ไขเพียงปลายคางเท่านั้น

ได้ใบหน้า V ไลน์อย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว!

ด้วยการศัลยกรรมเสริมคาง

เวลาศัลยกรรม ประมาณ 1 ชั่วโมง
วิธีวางยาสลบ ยานอนหลับ แบบไม่รู้สึกเจ็บปวด (ฉีดเฉพาะที่)
อยู่ในโรงพยาบาล ไม่ต้อง
ตัดไหม 3~5 วัน
เวลาพักฟื้น ใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างปกติหลังผ่าตัด 1~2 สัปดาห์

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ได้หน้าเรียว V ไลน์โดยแก้ไขแค่เพียงปลายคางด้วยศัลยกรรมเสริมคาง

อาการของคนไม่มีคาง คือการคือปลายคางยุบลงไปด้านหลัง หรือมีคางที่สั้นจนดูเหมือนคนไม่มีคาง กรณีนี้ทำให้บริเวณปลายคางและคอดูเป็นเหลี่ยมและทำให้คอสั้น อีกทั้งปากที่ไม่ได้ยื่นออกแต่ดูเหมือนคนปากยื่น ปกติแล้วความงามของคางคือ จมูกและคางจะต้องเป็นเส้นเดียวกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สวยงาม ระหว่างริมฝีปากล่างและคางจะต้องมีเส้นโค้งที่พอดี กรณีที่ปลายคางมีอาการไม่มีคางเพียงเล็กน้อย จะไม่สามารถดำเนินการศัลยกรรมแก้คางได้ จะต้องทำการเสริมคางด้วยวัสดุเทียมหรือปลูกถ่ายไขมัน หรือจะแก้ไขโดยการฉีดฟิลเลอร์ก็ได้

ผู้ที่ควรทำศัลยกรรม

Case 01

ผู้ที่มีคางเล็กและสั้น ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูสั้น

Case 02

ผู้ที่เห็นเส้นคางไม่ชัดเจน เพราะไม่มีคาง และดูมีเนื้อที่คางมาก

Case 03

ผู้ที่มีใบหน้า ดูเลื่อนลอยตลอดเวลา

Case 04

ผู้ที่ปากปิดสนิทปกติ แต่กระดูกคาง ไม่เจริญเติบโต จึงทำให้ดูแคระแกร็น

Case 04

ผู้ที่มีคางยาวหรือสั้น กว้างหรือทื่อเกินไป

ประเด็นแข่งขัน ของการศัลยกรรม

01

ได้ใบหน้า V ไลน์ที่เรียวและเล็กลง!

02

ได้รูปปากที่ดูไม่ยื่น และไลน์ของคางที่ชัดเจน!

03

เนื้อเยื่อเสียหายน้อยที่สุด และพักฟื้นได้รวดเร็ว!

04

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เป็นผู้ลงมือผ่า ด้วยตนเอง!
 • ใช้วัสดุเทียมเฉพาะบุคคล 1:1!
  กรณีที่อาการคางไม่มีนั้นไม่หนักจนเกินไป สามารถหาวัสดุเทียมที่เข้ากับผู้ใช้ได้อย่างพอดี เพื่อให้ขนาดของคางที่เหมาะสม
 • ได้ใบหน้า V ไลน์อย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว!
  กรณีที่ริมฝีปากดูยื่นเพราะไม่มีคาง ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมรูบี้จะช่วยให้ปากที่ดูยื่นออกกลับเข้าที่เดิม และไลน์ของคางที่ป้านจะเรียวเป็น Vไลน์อีกด้วย
 • ได้คางที่ไม่กว้างเกินไปเข้ากับสัดส่วนพอดี!
  หากทำการศัลยกรรมด้วยเทคนิคแบบเก่าโดยการตัดคางแบบเรียบๆ หลังการศัลยกรรมจะทำให้คางด้านหน้าดูป้านและเส้นโค้งจะดูต่ำ ทำให้ปลายคางยื่นเพียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกถึงคางที่ออกมาด้วย การศัลยกรรมเสริมคางของรูบี้ จะทำให้ปลายคางยื่นออกมาแต่คางจะไม่ดูบาน เส้นคางตั้งแต่ปลายกรามจนถึงปลายคางจะดูต่อกันเป็นธรรมชาติ และใบหน้าดูเรียวงาม
 • เสริมคางอย่างปลอดภัย!
  ศัลยกรรมเสริมคางเป็นการใช้เทคนิคขั้นสูง เพราะศัลยกรรมใกล้เส้นประสาทและเส้นเลือดมากมาย จำเป็นต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เป็นผู้ผ่าตัด ที่รูบี้ ใช้ 3D-CT ในการวิเคราะห์ใบหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแม่นยำ เวลาศัลยกรรมจะได้ไม่โดนเส้นประสาท

สัดส่วนทองคำของใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

เมื่อเชื่อมปลายจมูกกับคางแล้ว ริมฝีปากบน 5mm ริมฝีปากล่าง 2.5mm

เริ่มการศัลยกรรมที่สมบูรณ์แบบและเข้ากับตนเองมากที่สุดเมื่อเทียบกับสักส่วนทองคำ

 • เส้นที่เชื่อมระหว่างปลายจะจมูกและปลายคาง เมื่อตีมุมในแนวนอนแล้วจะได้ประมาณ 75~80°
 • เมื่อลองวาดเส้นตั้งแต่จมูกจนถึงร่องเหนือริมฝีปาก ริมฝีปากบนจะได้ 5mm ริมฝีปากล่างจะได้ 2.5mm ส่วนใต้ริมฝีปากที่ยุบลงประมาณ 4.5mm และส่วนที่นูนที่สุดของคางจะอยู่ที่ประมาณ 3mm จึงจะเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

การวินิจฉัยอาการไม่มีคางด้วยตนเอง

 • เมื่อมองจากทางด้านข้าง ความยาวของคางสั้นกว่า ความยาวของหน้าผากหรือจมูก
 • ปลายคางไม่ยื่นออก และดูเหมือนมีคางสองชั้น
 • คางดูเล็กและริมฝีปากดูยื่นออกมา
 • เมื่อมองจากด้านหน้า จะเห็นเส้นปลายคางเป็นเส้นตรง
 • เส้นบริเวณกรามและคอดูไม่ชัดเจน
 • ใบหน้าดูไม่สดชื่นและดูเลื่อนลอยตลอดเวลา

ประสิทธิผลของการศัลยกรรมเสริมคางนั้น จะเห็นผลได้จากทางด้านหน้า แต่จะเห็นผลดียิ่งขึ้นเมื่อมองจากทางด้านข้าง

การศัลยกรรมเสริมคาง โดยคำนึงถึงสัดส่วนทองคำทั้งด้านหน้าและด้านข้างเป็นสำคัญ
พิจารณาจากขนาดของคางที่บุ๋มลงไปด้านหลัง และดำเนินการศัลยกรรมตามสัดส่วนทองคำ ทั้งด้านหน้าและด้านข้างให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
การศัลยกรรมโดยภาพรวมของใบหน้า
ไม่เพียงเป็นการศัลยกรรมให้ได้รูปคางและวอลลุ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยแก้ไขความยาวของใบหน้าและรูปลักษณ์อีกด้วย ศัลยกรรมเสริมคางเพียงอย่างเดียว แต่ได้ภาพลักษณ์ของใบหน้าที่เปลี่ยนไปอีกด้วย
V ไลน์และปลายคางที่ดูเป็นธรรมชาติ
กรณีที่ใช้เทคนิคการปลูกถ่ายไขมันตัวเอง จะใช้ไขมันบริสุทธิ์ และมีอัตราการอยู่รอดสูง เพื่อประสิทธิผลที่สูง และอยู่ได้นาน เซลล์ไขมันเล็กๆ จะเข้าไปเกาะและก่อตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และจะได้ใบหน้า V ไลน์ที่สมบูรณ์แบบ
คางที่ดูมีวอลลุ่มถาวร
กรณีใช้วัสดุเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาไม่มีคาง โครงหน้าจะคงเดิมตั้งแต่หลังการศัลยกรรม ถึงเวลาจะผ่าไปวอลลุ่มก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลง ได้ผลเป็นการถาวร
ใบหน้า V ไลน์ที่เรียวงาม

+

ใบหน้าที่เล็กลง

+

ใบหน้าที่ดูมีมิติ

=

ภาพลักษณ์ที่ดูงดงามขึ้น

เทคนิค การศัลยกรรม

การศัลยกรรมแก้ไขคาง โดยการปลูกถ่ายไขมัน เสริมวัสดุเทียม และการตัดกระดูก กรณีปลูกถ่ายไขมัน จะไม่ใช้วัสดุเทียมแต่จะใช้ไขมันของตัวเอง วิธีนี้มีข้อดีคือลดการสัมผัสกับของเทียม กรณีเสริมวัสดุเทียม จะใช้การฉีดยาชาอย่างง่ายๆ แทนการฉีดยาชาทั้งตัว กรณีตัดกระดูก จะตัดปลายกระดูกเป็นแนวป้าน ย้ายตำแหน่งขึ้นมาด้านหน้าและยึดเกาะด้วยเพลตเงินหรือน๊อต นี่เป็นเทคนิคการตัดกระดูกคางทั้งหมดและจับเลื่อนมาด้านหน้า ซึ่งรูปกรามและแนวคอจะดูเป็นธรรมชาติ

การเสริมคางด้วยการปลูกถ่ายไขมันตัวเอง

จะดูดไขมันบริเวณสะโพกหรือหน้าท้อง หรือไขมันที่ไม่จำเป็นภายในร่างกายในปริมาณที่ต้องการ และนำมาปลูกถ่ายที่ปลายคางและจับให้ได้รูป

การเสริมคางด้วยการเสริมวัสดุเทียม

หลังจากผ่าเยื่อที่ปลายคาแล้ว ยกเยื่อหุ้มกระดูกขึ้น หาตำแหน่งที่จะเสริมวัสดุเทียม นำวัสดุเทียมเสริม ยึดเกาะและเย็บติดให้เรียบร้อย ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมรูบี้ใช้วัสดุเทียมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

การเสริมคางโดยการตัดกระดูกให้ยื่นมาด้านหน้า

ผ่าปลายคางประมาณ 2~3 เซนติเมตร ตัดกระดูกคางให้เคลื่อนที่ขึ้นมาด้านหน้า และทำการยึดเกาะ

เหตุผลที่เลือกศัลยกรรมโครงหน้าที่รูบี้

คำนึงถึงความปลอดภัยคนไข้เป็นอันดับหนึ่ง!

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ศัลยกรรมโครงหน้าเฉพาะบุคคล 1:1

ทำการตรวจดูสภาพโครงหน้าคนไข้ สร้างแบบ และจัดการศัลยกรรม
ได้ใบหน้าที่เป็นธรรมชาติและ ได้รับความพึงพอใจสูง

ระบบวางยางสลบที่ปลอดภัย และมอนิเตอริ่งเรียลไทม์

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการ และระบบวางยาสลบตัวต่อตัว 1:1
ดำเนินการศัลยกรรมอย่างปลอดภัย และไร้ซึ่งผลกระทบจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จ

ระบบฆ่าเชื้อและปลอดเชื้อโรคอย่างดีที่สุด

ป้องกันและยับยั้งซูเปอร์ไวรัส และอันตรายจากการติดเชื้อ
มีระบบที่ปลอดภัยในการกำจัด เชื้อโรค ปลอดเชื้อ และฆ่าเชื้อ

วินิจฉัยผ่าน 3D-CT และ วิเคราะห์สามมิติอย่างละเอียด

วางแผนการผ่าตัดผ่าน การวิเคราะห์โครงหน้าสามมิติ และผลของการผ่าตัด อย่างละเอียดและแม่นยำ

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

มีอุปกรณ์ระดับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่ สามารถแก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินได้

ระบบดูแลอย่างครบครัน

เพื่อการพักฟื้นที่รวดเร็ว และผลการผ่าตัดที่ดีที่สุด จึงมีระบบดูแลอย่างครบครัน กระทั่งหลังผ่าตัด

วิเคราะห์สามมิติอย่างละเอียดผ่านเครื่อง 3D-CT

ใช้เครื่อง 3D-CT ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อสแกนรูปกระดูกใบหน้า, กล้ามเนื้อ, ตำแหน่งเส้นประสาทใบหน้า วิเคราะห์ในระบบวีดีโอสามมิติ เพื่อตรวจสอบสภาพใบหน้าอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ผลการผ่าตัดและวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม และวางแผนการผ่าตัดอย่างประณีตที่สุด

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ระบบดูแลเฉพาะบุคคล 1:1

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ทำการวางแผนศัลยกรรมจากแบบที่เหมาะกับคนไข้ที่สุดผ่านผลลัพธ์ของการปรึกษา และจะมีผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการปรึกษาจนถึงดูแลหลังการศัลยกรรม

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ระบบ 1:1 เฉพาะบุคคล

มีระบบการดูแลโดยแพทย์ประจำตัวเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อนเข้ารับการปรึกษาจนกระทั่งหลังศัลยกรรม และขั้นตอนการดำเนินการที่ปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ระบบการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ตา, จมูก, โครงหน้า, หน้าอก, รูปร่าง, ศัลยกรมหน้าเด็ก เป็นต้น ทางเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงที่วินิจฉัยอย่างละเอียดและผ่าตัดอย่างประณีต และจะพยายามนำเสนอผลการศัลยกรรมที่คนไข้พึงพอใจ

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

ระบบวางยาสลบอย่างเชี่ยวชาญที่ปลอดภัยและแม่นยำ

ที่โรงพยาบาลมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มผ่าตัดจนกระทั่งตรวจสอบอาการของคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อความปลอดภัย

มีระบบแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดเมื่อไหร่

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?

มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ล้ำสมัยเพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

เครื่องฟอกอากาศ, ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS), เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED), และ อุปกรณ์เสริมฉุกเฉิน เป็นต้น เรานำเข้าอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อตรวจสภาพร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด เพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?
ศัลยกรรมเสริมคางคือ?